ДО ВЗАЄМОВИГІДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

ЛИШЕ П’ЯТЬ КРОКІВ

1

Попередній розрахунок

Попередній експрес розрахунок можливої вартості послуг для Вашої компанії.
2

Зв’яжіться з нами

Заповнивши анкету Ви можете отримати адаптовану пропозицію з урахуванням особливостей Вашого бізнесу.
3

Фінансовий моніторинг

Відповідно до Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”; Компанія ТОВ «МФА» є суб’єктом первинного фінансового моніторингу, яка зобов’язана його здійснювати щодо ПОТЕНЦІЙНИХ КЛІЄНТІВ.
Показати більшеПоказати менше
4

Укладення договору

Після погодження умов пропозиції пропонуємо для обговорення проект договору.
5

Реалізація проекту

Формуємо команду, погоджуємо графік та виконуємо завдання.

Перелік документів від клієнта з можливістю завантаження
Анкета вивчення (504 и 504-1) будет одна, з можливістю завантаження
преды два проверить отсутствие дублирования
Ризики (505) с возможностью загрузки файлов
Учетная политика (529)
Все запыты и запевнення
Ролик с объяснениями – Я

Муха Ірина

+38 050 8057482

Відповідно до Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”;

Компанія ТОВ «МФА» є суб’єктом первинного фінансового моніторингу, що зобов’язана його здійснювати щодо ПОТЕНЦІЙНИХ КЛІЄНТІВ:

  • виконання контролю над проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів.
  • оцінка та моніторинг ризику клієнтів,
  • аналіз фінансових операцій клієнтів, що містять ознаки фінансового моніторингу.

Анкети та Договори

_

Анкета 301-1 фин. мон.

_

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Анкета Клієнта на отримання Аудиторських послуг

Ви можете перейти на сторінку цієї анкети або завантажити її в форматі PDF

При заповненні на сайті, дана анкета автоматично відправляється до нас. (На Ваш Email відправитися дублікат)

1. Відповідальні особи і реквізити клієнта

2. Загальна інформація

3. Грошові кошти

4. Майно, товарно-матеріальні цінності, розрахунки

5. Звітні показники

Попередній
період/на початок періоду
Звітний
період/на кінець періоду
Прибуток
Виручка від реалізації
Капітал і резерви
Сума активів
Для некомерційних організацій
Витрати, понесені клієнтом

Анкета для розрахунку вартості бухгалтерських послуг

Ви можете перейти на сторінку цієї анкети або завантажити її в форматі PDF

При заповненні на сайті, дана анкета автоматично відправляється до нас. (На Ваш Email відправитися дублікат)

Контактні дані


Інформаційні дані для визначення попередньоі вартості послуг з ведення бухгалтерського обліку


Вид діяльності


Кількість працівників


Система, в якій ведеться облік


Наявність ЗЕД


Чи відноситься Ваша організація до суб'єктів малого підприємництва


Кількість юридичних осіб в структурі Вашого бізнесу


Система оподаткування


Чи являється компанія платником ПДВ


Наявність структурних підрозділів


Кількість гривневих розрахункових рахунків, по яким проводяться операції


Кількість валютних розрахункових рахунків, по яким проводяться операції


Середня кількість господарських операцій в місяць


Вкажіть, будь ласка, операції, які Ви плануєте делегувати нашим спеціалістам

Анкета клієнта (Первинний фінансовий моніторинг)

Ви можете перейти на сторінку цієї анкети або завантажити її в форматі PDF

При заповненні на сайті, дана анкета автоматично відправляється до нас. (На Ваш Email відправитися дублікат)

Додаток 3

до Правил проведенняфінансового моніторингу

Анкета клієнта
юридичної особи – резидента

1. Визначення інформації щодо ідентифікаційних даних юридичної особи – резидента

ЧАСТИНА 1. Загальна інформація

ЧАСТИНА 2. Ідентифікаційна інформація про клієнта



Посада П.І.Б
Прізвище, ім‘я та по батькові
(за наявності)
Дата народження
Номер та серія паспорту (або іншого документу, що посвідчує особу)
Дата видачі та орган, що видав документ
Місце проживання (або тимчасового перебування-для нерезидентів)
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Ідентифікаційний номер)
Громадянство
Найменування Код Місцезнаходження Фактичне місцезнаходження
Найменування Код Місцезнаходження Фактичне місцезнаходження

ЧАСТИНА 3. Інформація про учасників клієнта



ТАК
НІ
в цьому випадку перейдіть до розділу 4, та продовжить заповнювати опитувальник

Прізвище, ім‘я та по батькові
(за наявності)
Дата народження
Країна постійного проживання
Реєстраційний номер облікової картки платника податків
(Ідентифікаційний номер)
Спосіб здійснення контролю:
ТАК шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою,
ТАК шляхом реалізації права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління,
ТАК можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

ЧАСТИНА 4. Інформація про діяльність клієнта

№ рахунку МФО Назва банку
Найменування Ідентифікаційний код/ІПН
1

ЧАСТИНА 5. Додаткова інформація




ЧАСТИНА 6. Інформація про фізичну особу-публічного діяча або пов‘язаної з ним особи

Чи належать особи, зазначені в п.2.5, 2.6, та 3.4. (та в додаткових аркушах щодо цих пунктів) до публічних діячів або до пов’язаних з ними осіб ? Тобто: Чи обіймає або обіймала коли-небудь особа, зазначена в п.2.5, 2.6, 3.4. (та в додаткових аркушах щодо цих пунктів) посаду або відноситься до публічних діячів або до пов’язаних з ними осіб.
ТАК
НІ
перейдіть до частини 7



Пов’язані особи:
(вказати тип спорідненості)
(вказати характер ділових відносин)

ЧАСТИНА 7. Підтвердження та підпис

Я, , Директор ТОВ «», стверджую, що дана інформація вірна і несу відповідальність за правдивість наданої інформації. В разі зміни будь-яких ідентифікаційних даних або зміни статусу відносно FATCA зобов‘язуюсь негайно повідомити про такі зміни.

Підпис
М.П.

2. Додаткова інформація, щодо вивчення клієнта

2.1. Ідентифікаційні дані фізичних осіб, уповноважених діяти від імені клієнта (дані паспорта, або іншого документа, що засвідчує особу, ідентифікаційний номер, серія та номер довіреність, термін її дії та інше).

2.2. Інша додаткова інформація про юридичну особу - резидента, яка необхідна установі, відповідно до внутрішніх процедур.

2.3. Мета проведення фінансової операції.

2.4. Заходи щодо здійснення поглибленої перевірки Клієнта

2.5. Оцінка відповідності фінансових операцій Клієнта його фінансовому стану

/П.І.Б/
(підпис працівника установи, який здійснив ідентифікацію або уточнення інформації)
дата складання анкети (дата уточнення інформації)


Примечание
1 Пов’язані особи – члени сім’ї (особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти (в тому числі повнолітні) та їх подружжя, батьки, особи, які перебувають під опікою та піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі) та юридичні особи, кінцевими вигодоодержувачами або власниками істотної участі яких є фізична особа-учасник
2 У разі наявності декількох фізичних осіб-кінцевих бенефіціарних власників подається окрема заповнена форма по кожному з них , а вцьому полі робиться надпис : Дані щодо кінцевих бенефіціарних власників надаються окремо як додаток до цієї анкети

МФА В ОСОБАХ

НАША КОМАНДА

Компанія МФА – умілі, свідомі, обізнані. Ми спеціалізуємось на складних питаннях фінансового супроводження діяльності підприємства:

  • фінансовий аналіз та консультування,
  • побудова ефективної моделі обліку та її супроводження,
  • аудит фінансової інформації

УСПІШНІ КОМПАНІЇ

НАМ ДОВІРЯЮТЬ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

image