Прийняття завдання, продовження співпраці з клієнтом та виконання конкретних завдань

МФА встановлені політики та процедури прийняття нового клієнта (завдання) та продовження співпраці з постійним клієнтом, які надають достатню впевненість, що нове завдання буде прийнято, а існуюче продовжено лише тоді, коли фірма:

а) розглянула питання чесності клієнта та не має інформації, яка свідчила б про його нечесність;
б) достатньо компетентна, має можливості, час і всі необхідні ресурси для виконання завдання;
в) може дотримуватися етичних вимог.

Під час виконання процедур оцінки чесності клієнта керівником групи із завдання розглядаються такі питання:
ділова репутація власників клієнта;
ключове керівництво, пов’язані сторони та найвище керівництво клієнта;
характер діяльності клієнта та його ділова практика;
інформація щодо ставлення головних власників клієнта, ключового та найвищого керівництва до питань тлумачення стандартів обліку та середовища внутрішнього контролю;
ознаки невиправданого обмеження обсягів роботи фірми;
ознаки можливої участі клієнта у сумнівних операціях чи злочинній діяльності;
підстави відмови від послуг попереднього аудитора;
ідентичність та ділова репутація пов’язаних сторін.

Під час розгляду питання, чи має МФА можливості, необхідну компетенцію, час та ресурси для прийняття нового завдання від нового чи існуючого клієнта оцінюються конкретні вимоги до персоналу.

До питань, які розглядаються на цьому етапі, належать:
знання персоналом фірми відповідної галузі або предмету;
досвід персоналу фірми у застосуванні відповідних вимог законодавства чи звітності та здатність ефективно набувати необхідний досвід і знання;
наявність у фірми достатньої кількості співробітників з потрібними можливостями та компетенцією;
наявність, у разі потреби, експертів;
наявність осіб, котрі відповідають критеріям і вимогам, необхідним для виконання перевірок контролю якості виконання завдань, якщо це необхідно, та
можливість фірми виконати завдання у встановлені строки.

Перед прийняттям нового клієнта, як і при вирішенні питання про продовження співпраці з існуючим клієнтом здійснюється оцінку того, чи має персонал МФА або сама фірма будь-які ділові інтереси або зв’язки з клієнтом чи третьою стороною, які можуть викликати загрози недотримання етичних принципів.

Узгодження умов завдання

На етапі прийняття завдання з надання впевненості та для встановлення наявності передумов
1) визначається, чи є прийнятною концептуальна основа складання фінансової
звітності, яка буде застосовуватись;
2) отримується згоду управлінського персоналу клієнта про те, що він визнає та розуміє відповідальність:

за складання фінансової звітності відповідно до застосованої концептуальної основи, включаючи, якщо доречно, її достовірне подання;
за внутрішній контроль, який, за визначенням управлінського персоналу, необхідний для надання можливості складати фінансову звітність, що не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилок;
за забезпечення групи із завдання:

а) доступом до всієї інформації, яка, як відомо управлінському персоналу, є доречною для складання фінансової звітності, такої як записи, документація тощо;
б) додатковою інформацією, про яку може бути зроблений запит управлінському персоналу;
в) необмеженим доступом до працівників клієнта, від яких, за визначенням керівника групи із завдання, необхідно отримати аудиторські докази.

За підсумками проведених переговорів та після отримання підписаного клієнтом листа-угоди між МФА та клієнтом укладається Договір про надання аудиторських послуг.

З боку МФА такий Договір підписує директор.