Моніторинг відповідності політики та процедур контролю якості

МФА здійснює моніторинг відповідності політики та процедур контролю якості (моніторинг) з метою отримання обґрунтованої впевненості, що її політика і процедури щодо системи контролю якості аудиторських послуг відповідні, адекватні, працюють ефективно й дотримуються на практиці.

Моніторинг включає постійний розгляд та оцінку системи контролю якості аудиторських послуг фірми, а також періодичну перевірку окремих завершених завдань.

Метою моніторингу відповідності політики та процедур контролю якості є забезпечення оцінки:
дотримання фірмою професійних стандартів, законодавчих і нормативних вимог;
вірності розробки та ефективності впровадження системи контролю якості аудиторських послуг;
вірності застосовуються політики та процедур контролю якості персоналом.

Аудитор, який залучається до проведення моніторингу, повинен мати:
чинний сертифікат аудитора України,
досвід у галузі аудиту не менше 5 років,
досвід здійснення перевірок контролю якості аудиторських послуг,
добру ділову репутацію.

Інша аудиторська фірма може бути залучена до процесу моніторингу, якщо має у штаті:
аудиторів із чинним сертифікатом аудитора України,
аудиторів з діловим досвідом не менше 5 років,
аудиторів із досвідом здійснення перевірок контролю якості аудиторських послуг,
в також має добру ділову репутацію.

Залучена до здійснення моніторингу зовнішня особа не може бути членом групи із завдання, а також контролером якості виконання завдань.
Для здійснення моніторингу із залученою особою укладається договір про надання послуг з моніторингу:

Порядок здійснення моніторингу виконаних завдань

При проведенні моніторингу окремих завершених завдань особа, яка здійснює моніторинг, оцінює, чи не виявлені які-небудь факти, які змушують її вважати, що:
група із завдання не дотримувалась встановлених правил і процедур системи контролю якості фірми;
фінансова звітність клієнта, якому надавалися аудиторські послуги, не була перевірена у всіх суттєвих аспектах відповідно до загальноприйнятих принципів і, відповідно, до МСА;
робоча документація не підтверджує виданий звіт за результатами виконання завдання.

Скарги та звинувачення

МФА запроваджено політику та процедури, які надають обґрунтовану впевненість, що Фірма відповідно реагує на:
а) скарги і звинувачення у тому, що робота, виконана фірмою, не відповідає професійним стандартам та законодавчим і нормативним вимогам;
б) звинувачення у недотриманні вимог системи контролю якості аудиторських послуг фірми.

Скарги і звинувачення (крім тих, що є вочевидь поверховими) можуть походити як ззовні, так і з самої фірми. Їх можуть подавати персонал, клієнти або треті сторони, а приймати — члени групи із завдання або інший персонал Фірми. Частиною цього процесу є встановлення фірмою чітко визначених каналів, по яких персонал фірми може передавати свої сумніви без остраху покарання.

Звернення (заяви, скарги тощо) можуть бути усні (викладені на особистому прийомі директору фірми, якщо вони походять від клієнта) або письмові (надіслані поштою чи передані на особистому прийомі). Письмові звернення повинні бути підписані заявником із зазначенням дати та адреси заявника. Звернення, оформлені без дотримання цих вимог, повертаються заявникам з відповідними роз’ясненнями не пізніше, як через десять днів від дня їх надходження.

МФА розглядає отримані звернення (заяви, скарги тощо) відповідно до встановленої політики та процедур. За розгляд скарг і звинувачень відповідає директор. Якщо порушені у зверненні питання виходять за межі його повноважень, він звертається за відповідною консультацією до юриста і у строк не більше п’яти днів дає заявнику відповідні роз’яснення.