МФА запроваджено політики та процедури, які надають достатню впевненість, що фірма та її персонал дотримуються відповідних етичних вимог.

Ціль МФА – надання послуг відповідно до найвищих стандартів професіоналізму.

Вимоги користувачів МФА:
довіра — користувачі аудиторських послуг мають бути впевнені у тому, що протягом усієї практики фірмою будуть витримані й ніколи не будуть порушені вимоги професійної етики та професійних стандартів;
професіоналізм — надання аудиторських послуг доручається лише особам, яких без сумнівів можна визначити як фахівців у певних сферах, необхідних для надання аудиторських послуг;
якість — надання аудиторських послуг здійснюється у суворій відповідності з вимогами діючих професійних стандартів, Кодексу етики, політик і процедур контролю якості аудиторських послуг фірми;
конфіденційність — співробітники фірми не мають права розголошувати або розкривати отриману в ході виконання професійних послуг інформацію про клієнта чи його справи та використовувати таку інформацію у власних цілях.

Основні фундаментальні принципи професійної етики:
чесність — виконання обов’язків працівниками МФА здійснюється чесно і відкрито. Викривлення даних фінансових звітів, а також навмисні дії щодо їх викривлення неприпустимі;
об’єктивність — персонал МФА виконує свої обов’язки на засадах справедливості, неупередженості та відсутності впливу конфлікту інтересів або інших осіб, що загрожують об’єктивності;
професійна компетентність та належна ретельність — працівники МФА здійснюють свою діяльність у відповідності з вимогами чинного законодавства, що регулює надання аудиторських послуг в Україні, Кодексу етики та інших професійних стандартів, зобов’язані надавати свої послуги кваліфіковано, ретельно та якісно;
конфіденційність — усі співробітники МФА суворо дотримуються вимог збереження в таємниці будь-яких відомостей про клієнтів, нерозголошення їх без належних та визначених повноважень;
професійна поведінка — кожен працівник МФА має діяти так, щоб це підтримувало добру репутацію фірми, і повинен утримуватися від поведінки, яка могла б дискредитувати її в очах клієнтів та громадськості.

Вимоги дотримання незалежності

МФА впроваджено політики та процедури, які надають достатню впевненість, що сама фірма, її персонал та інші особи, котрі підпадають під вимоги щодо незалежності (включно з експертами), дотримуються незалежності.

Вимоги щодо незалежності фірми та її персоналу обов’язкові під час надання будь-яких послуг, та насамперед у разі виконання завдання з аудиту огляду та надання впевненості.