Створення системи обліку

Менеджмент підприємства потребує зручної, чіткої, оперативної та ефективної системи бухгалтерського обліку.

Мета – реєстрація, систематизація, узагальнення та аналіз господарських операцій.

Головна мета – своєчасне отримання необхідної інформації для прийняття управлінських рішень.

Для створення системи обліку ми вивчаємо бізнес-процеси підприємства замовника, порядок взаємодії з контрагентами, види форм звітності, розробляємо облікову політику підприємства та робочий план рахунків, розробляємо положення про документообіг підприємства, плануємо питання автоматизації обліку.

Важлива складова системи обліку господарської діяльності – податковий облік. Ми вивчаємо специфіку діяльності замовника з метою визначення всіх податків та зборів, що підлягають сплаті; розробляємо інструкції по їх обліку, створюємо податковий календар для своєчасного виконання підприємством податкових зобов’язань.