Оцінка проектів (Due diligence)

Рух капіталів пожвавлює інвестиційну діяльність. На різних ступенях розвитку інвестор та бізнес потребують неупереджену, кваліфіковану допомогу з оцінювання. За правилом, інвестиційні проекти з придбання бізнесу або заснування нового, з реструктуризації боргів, при об’єднанні підприємств та інше, потребують вивчення багатьох аспектів, детального аналізу процесів та ретельних розрахунків.

Наші спеціалісти вивчають та аналізують отриману інформацію за наступними напрямками:

  • корпоративні та юридичні документи,
  • дослідження ринку,
  • технічні можливості,
  • фінансові показники,
  • грошові потоки, витрати, беззбитковість,
  • податкове навантаження,
  • менеджмент та персонал,
  • інші питання

Результатом нашої роботи є надання оцінки привабливості проекту або його життєздатності, теперішня та майбутня його вартість, визначення потоку надходжень, оцінка ризиків. податкове навантаження та інші питання.

Незалежна професійна експертиза з оцінки рухомого та нерухомого майна з ціллю визначення його справедливої вартості.