Оцінка проектів (Due diligence)

Проведення оцінки привабливості проектів, теперішня та майбутня його вартість, визначення потоку надходжень. Оцінка ризиків та податкове навантаження проекту.