Фінансовий аналіз

Менеджмент діючого підприємства має отримувати інформацію за основними показниками діяльності у динаміці.

Наші спеціалісти здійснюють розрахунок фінансових показників діяльності підприємства як у відносному так і в абсолютному виразі та у порівнянні з минулими періодами.

Основні групи показників для розрахунків

  • ліквідність – можливість підприємства щодо погашення зобов’язань,
  • рентабельність – показники загальної прибутковості та прибутковості активів та капіталу,
  • ділова активність – оцінка ефективності використання капіталів та активів, контроль та управління видатками підприємства.

Спеціальний звіт за наслідками аналізу фінансово-господарської діяльності боржника, який включає в себе

  • огляд характеристик діяльності та менеджменту,
  • огляд ринку,
  • перевірка юридичних аспектів діяльності,
  • аналіз показників звітності,
  • аналіз операційних та фінансових прогнозів діяльності,
  • оцінка майна.

За результатами виконання роботи видається звіт з висновками та рекомендаціями.