Бухгалтерські консультації

Консультування менеджменту компаній та персоналу з питань бухгалтерського обліку у відповідності з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФО). Надання послуг та консультацій з міжнародного обліку та оподаткування. На даний час живий інтерес підприємств викликає необхідність трансформації (переходу) на облік, що відповідає вимогам МСФО. Ми допоможемо Вам у швидкому та якісному переводі системи обліку Вашого підприємства на систему міжнародних правил обліку, зрозумілою Вашим іноземним партнерам та інвесторам.