Аудит спеціального призначення

Перевірка будь-якої фінансової інформації, підготовленої на основі спеціальних норм та правил складання (концептуальна основа спеціального призначення), з метою надання аудиторського висновку про її правильність та достовірність. У відповідності до МСА 800, привиконанні таких завдань ми ретельно вивчаємо вимоги до складання звітності, належним чином розглядаємо особливості отримання даного завдання, його планування, виконання та формування висновку.

Основні напрямки нашої спеціалізації:

Податковий аудит – перевірка повноти нарахувань та своєчасності сплати податків та зборів у відповідності з вимогами податкового законодавства.
Аудит фінансової інформації, складеної за спеціальними правилами. наприклад такі, як касовий метод обліку, скорочена звітність.
Аудит фінансової звітності, складеної за стандартами (спеціальними стандартами) інших юрисдикцій.
Аудит фінансової інформації, складеної за вимогами регуляторних органів.
Аудит фінансової інформації, складеної за вимогами боргових контрактів.

Результат:

  • Висновок та аудиторський звіт, що містять аналіз об’єкту та висновок відносно повноти та достовірності звітної інформації про нього.