Аудит окремих компонентів звітності, або його статей

Дуже часто для прийняття окремих рішень або отримання конкретної інформації, наприклад, по складу активів, складу доходів та видатків, аналізу конкретної угоди, стану взаєморозрахунків і таке інше, нема необхідності в проведенні повномасштабної аудиторської перевірки та необхідних попередніх процедур. МСА 805 розгляното порядок проведення аудиту окремого фінансового звіту або окремого елементу, рахунку, статті фінансової звітності.

Нами розроблена ефективна методика проведення якісної цільової експертизи (перевірки) того чи іншого показника звітності з наданням відповідного висновку про повноту та достовірність наданої інформації.

Основні напрямки нашої спеціалізації:
1. Аудит грантів та цільового фінансування – перевірка виконання вимог цільового фінансування. Використовується для підтвердження фінансових показників громадських (неприбуткових) організацій.
2. Аудит дебиторської (кредиторської) заборгованості.
3. Аудит видатків.

Результат:

  • аудиторський висновок (звіт) встановленої форми про повноту та достовірність компоненту.